Шкаф с чекмеджета за инструменти G-50.102

Технически характеристики

Ширина: 732 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1275 mm
Брой чекмеджета и размер: 10 x 100 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф с чекмеджета за инструменти G-50.104

Метален шкаф с чекмеджета за инстументи сив корпус и сини чемеджета

Технически характеристики

Ширина: 732 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1275 mm
Брой чекмеджета и размер: 8 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка D-30.106

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 2 x 150 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.108

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.110

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 5 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.112

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1200 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 100 + 1 x 180mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.114

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1300 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.116

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1030 mm
Брой чекмеджета и размер: 6 x 90 + 1 x 190 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.118

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.120

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.122

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 2 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.124

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.128

Технически характеристики

Ширина: 595 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 1003 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.130

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye

Количка D-30.132

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.134

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 75 + 1 x 170 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.136

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 5 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.138

Технически характеристики

Ширина: 675 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 300 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 3000 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.140

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 75 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 3000 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.142

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 800 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.144

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1170 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 100 + 1 x 150 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.146

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 1100 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 2 x 205 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.148

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 620 mm
Височина: 915 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.202

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.204

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка D-30.206