Касови модули

Рафекс-м редлага касови модули. Предлаганите касови модули са изработени качествени материали и имат опция с лента и без лента.

Серия Аtlas

Касов модул с лента Атлас Tandem

Касов модул с лента модел Атлас

Касов модул без лента Атлас Тандем

Касов модул без лента модел Атлас

Касов модул с лента Атлас

Касов модул без лента Атлас

Серия Omega

Омега Класик Ляв с лента

Касов модул "П" образен с лента модел Омега

Омега Класик Десен с лента

Касов модул "П" образен с лента модел Омега

Омега Тандем Ляв С лента

Касов модул "L" образен с лента модел Омега Тандем

Омега Тандем Десен с лента

Касов модул "L" образен с лента модел Омега Тандем

Омега Класик Ляв без лента

Касов модул "П" образен без лента модел Омега Класик

Омега Класик Десен без лента

Касов модул "П" образен без лента модел Омега Класик

Омега Тандем Ляв без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Омега Тандем

Омега Тандем Десен без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Омега Тандем

Серия Classic

Касов модул Класик с лента Ляв

Касов модул "П" образен с лента модел Класик

Касов модул Класик с лента десен

Касов модул "П" образен с лента модел Класик

Касов модул Класик Без лента ляв

Касов модул "П" образен без лента модел Класик

Касов модул Класик Без лента десен

Касов модул "П" образен без лента модел Класик

Касов модул Класик Тандем с лента Ляв

Касов модул "L" образен с лента модел Класик Тандем

Касов модул Класик Тандем с лента десен

Касов модул "L" образен с лента модел Класик Тандем

Касов модул Класик Тандем без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Класик Тандем

Касов модул Класик Тандем без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Класик Тандем

Economy Модел 1

Economy Модел 1 Ляв 160см.

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен

Economy Модел 1 Десен 160см

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен

Economy Модел 2

Economy Модел 2 – Ляв – 130/160см

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен

Еconomy Модел 2 – Десен – 130/160см

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен