Касови модули

Rafex-М предлага касови модули изработени от качествени материали и имат опция с лента и без лента.

Касови модули серия Атлас

Касов модул с лента Атлас Tandem

Касов модул с лента модел Атлас

Касов модул без лента Атлас Тандем

Касов модул без лента модел Атлас

Касов модул с лента Атлас

Касов модул без лента Атлас

Касови модули серия Омега

Касов модул Омега Класик Ляв с лента

Касов модул "П" образен с лента модел Омега

Касов модул Омега Класик Десен с лента

Касов модул "П" образен с лента модел Омега

Касов модул Омега Тандем Ляв С лента

Касов модул "L" образен с лента модел Омега Тандем

Касов модул Омега Тандем Десен с лента

Касов модул "L" образен с лента модел Омега Тандем

Касов модул Омега Класик Ляв без лента

Касов модул "П" образен без лента модел Омега Класик

Касов модул Омега Класик Десен без лента

Касов модул "П" образен без лента модел Омега Класик

Касов модул Омега Тандем Ляв без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Омега Тандем

Касов модул Омега Тандем Десен без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Омега Тандем

Касови модули серия Класик

Касов модул Класик с лента Ляв

Касов модул "П" образен с лента модел Класик

Касов модул Класик с лента десен

Касов модул "П" образен с лента модел Класик

Касов модул Класик Без лента ляв

Касов модул "П" образен без лента модел Класик

Касов модул Класик Без лента десен

Касов модул "П" образен без лента модел Класик

Касов модул Класик Тандем с лента Ляв

Касов модул "L" образен с лента модел Класик Тандем

Касов модул Класик Тандем с лента десен

Касов модул "L" образен с лента модел Класик Тандем

Касов модул Класик Тандем без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Класик Тандем

Касов модул Класик Тандем без лента

Касов модул "L" образен без лента модел Класик Тандем

Икономичен модел 1

Касов модул Икономичен Модел 1 Ляв 160см.

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен

Касов модул Икономичен Модел 1 Десен 160 см

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен

Икономичен Модел 2

Касов модул Икономичен Модел 2 – Ляв – 130/160 см

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен

Касов модул Икономичен Модел 2 – Десен – 130/160 см

Касов модул "L" образен без лента модел Икономичен