Крайстенни стелажи

Стелажи тип Гондола

Челни стелажи

Овални чела за Гондола

Външен ъгъл

Вътрешен ъгъл

Дълбок вътрешен ъгъл

Стелаж за пред каса

Стелаж за деликатес

Крайстенен стелаж на перфорирано пано

Стелаж за канално пано

Крайстенен стелаж за обувки

Стелаж за парфюмерия

Крайстенен стелаж за книги

Страничен Регал – Стелаж за промоции

Самостоятелни перфорирани стелажи