Телени продукти

Телени продукти от серията търговско оборудване са вид оборудване за магазин. Предназначени са за оборудване на широка гама търговски обекти, Телена ръчна кошница, кошове, количка с рафтове, телени стелажи, колички, за пазаруванетоварни и платформени колички

Кошове

Количка с рафтове

Телени стелажи

Телени стелажи за промоционални стоки

Куки

Прегради за рафтове