Странични прегради

30 / 40 / 50 см.

 

Челни прегради

55 / 65 / 75 / 100 / 125 см.