Телена ръчна кошница

Телена ръчна кошница от серията търговско оборудване са вид телени продукти. Предназначени са за оборудване на широка гама търговски обекти.

Телена ръчна кошница

Поставка за кошове