Лекотоварни складови стелажи

Лекотоварни стелажи със сепаратор

Лекотоварните стелажни системи със сепаратор осигуряват възможност за съхранение на малки и средно обемни продукти, които не тежат много, по максимално добър начин, чрез подредба, която лесно може да бъде променена. Тези системи се изработват с метален плот, с дървен плот и със сепаратор, който може да бъде променян според размерите на складираните продукти. Те са специално създадени, за да задоволят нуждите за съхранение както на леки, така и на среднотежки товари. Системата се монтира бързо и лесно и е с изключително голяма здравина. За дизайнът на всеки компонент на системата се грижат нашите опитни специалисти, които се грижат да получите висококачествено и максимално устойчиво решение с висока товароносимост.

 • Нашите лекотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
 • Дебелината на изработваните профили варира между 1,5 – 2,5мм.
 • Дебелината плоскостите за плот е между 0,7 и 1,20мм и са изработени от DKP SAC и поцинкован материал.
 • Носещите траверси са изработени от St 37 и St 44 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. Дебелината им е между 1,5мм – 3мм.

Лекотоварни стелажи с платформа

 Лекотоварните стелажни системи с платформа осигуряват възможност за съхранение на малки и средно обемни продукти, които не тежат много, по максимално добър начин, чрез подредба, която лесно може да бъде променена. Тези системи се изработват като стелажна платформа (полуетаж) в складове с голяма височина. Те са специално създадени, за да задоволят нуждите за съхранение както на леки, така и на среднотежки товари. Системата се монтира бързо и лесно и е с изключително голяма здравина. За дизайнът на всеки компонент на системата се грижат нашите опитни специалисти, които се грижат да получите висококачествено и максимално устойчиво решение с висока товароносимост.

 • Нашите лекотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
 • Дебелината на изработваните профили варира между 1,5 – 2,5мм.
 • Дебелината плоскостите за плот е между 0,7 и 1,20мм и са изработени от DKP SAC и поцинкован материал.
 • Носещите траверси са изработени от St 37 и St 44 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. Дебелината им е между 1,5мм – 3мм.

Ниски лекотоварни стелажни системи

 Лекотоварните стелажни системи осигуряват възможност за съхранение на малки и средно обемни продукти, които не тежат много, по максимално добър начин, чрез подредба, която лесно може да бъде променена. Те са специално създадени, за да задоволят нуждите за съхранение както на леки, така и на среднотежки товари. Системата се монтира бързо и лесно и е с изключително голяма здравина. За дизайнът на всеки компонент на системата се грижат нашите опитни специалисти, които се грижат да получите висококачествено и максимално устойчиво решение с висока товароносимост.

 • Нашите лекотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
 • Дебелината на изработваните профили варира между 1,5 – 2,5мм.
 • Дебелината плоскостите за плот е между 0,7 и 1,20мм и са изработени от DKP SAC и поцинкован материал.
 • Носещите траверси са изработени от St 37 и St 44 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. Дебелината им е между 1,5мм – 3мм.

Високи лекотоварни стелажни системи

 Лекотоварните стелажни системи осигуряват възможност за съхранение на малки и средно обемни продукти, които не тежат много, по максимално добър начин, чрез подредба, която лесно може да бъде променена. Те са специално създадени, за да задоволят нуждите за съхранение както на леки, така и на среднотежки товари. Системата се монтира бързо и лесно и е с изключително голяма здравина. За дизайнът на всеки компонент на системата се грижат нашите опитни специалисти, които се грижат да получите висококачествено и максимално устойчиво решение с висока товароносимост.

 • Нашите лекотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
 • Дебелината на изработваните профили варира между 1,5 – 2,5мм.
 • Дебелината плоскостите за плот е между 0,7 и 1,20мм и са изработени от DKP SAC и поцинкован материал.
 • Носещите траверси са изработени от St 37 и St 44 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. Дебелината им е между 1,5мм – 3мм.