Лекотоварни складови стелажи

Лекотоварни складови стелажни системи за кутии / кашони: предпочитан клас складови системи за съхранение на ръчно-товарими стоки. „Леките“ стелажи осигуряват бърз достъп до различни по размер средно-габаритни стоки, като в същото време предлагат висока товароносимост и максимално уплътнение на складовото пространство.

Лекотоварните складови стелажи се проектират в зависимост от нуждите на клиента, характеристиките на предвидените за складиране стоки и особеностите на складовото помещение.

Лекотоварни стелажи със сепаратор

Лекотоварни стелажи с платформа

Ниски лекотоварни стелажни системи

Високи лекотоварни стелажни системи