Лекотоварни стелажи с платформа

Лекотоварни стелажи с платформа, които предлагат Rafex-M, дават възможност за изграждане на дву- или триетажна система тип Мецанин, посредством платформени нива.

Системата е отлично решение за складове с голяма височина и ограничена площ. Платформената лекотоварна система е подходяща за леки и средно тежки товари, ръчнотоварими стоки.

Системата се монтира бързо и лесно и е с изключително голяма здравина.

Платформената система се проектира и изгражда изцяло съобразно складовите характеристики и параметрите на товара.

За преодоляване на нивата се проектира/т стълба/стълби според височината.