Лекотоварни стелажи с платформа

Лекотоварни стелажи с платформа, които предлагат Rafex-M, дават възможност за изграждане на дву- или триетажна система тип Мецанин, посредством платформени нива.

Лекотоварни стелажи с платформа

 

Стелажи с платформи са подходящи за съхранение на леки и средно тежки товари, ръчнотоварими стоки.

Лекотоварни стелажи с платформа са отлично решение за складове с голяма височина и ограничена площ.

Системата се монтира бързо и лесно и е с изключително голяма здравина.

Платформената система се проектира и изгражда изцяло съобразно складовите характеристики и параметрите на товара.

За преодоляване на нивата се проектира/т стълба/стълби според височината.

Лекотоварни стелажи с платформа
Лекотоварни стелажи
Лекотоварни стелажи с платформа
Лекотоварни стелажи с платформа