Тежкотоварни складови стелажи

Динамични ролкови тежкотоварни стелажни системи

 Динамичните ролкови системи са в челните редици на системите за съхранение, необходими на големите и средните предприятия. Най-голямото предимство на тези системи може да се приеме максималното оползотворяване на площите за складиране, както и възможността различните продукти да се разделят по категории.
Този тип стелажна система често се използва в складовите пространства на големи предприятия, в депа за строителни материали, в големи търговски центрове, в производствени съоръжения и в складовите площи на фабриките. По този начин се осигуряват възможност за придвижване и съхранение на продукцията в зоните за съхранение. Системата се проектира изцяло съобразно характеристиките на съхраняваните продукти, както и при съобразяване с параметрите на складовото пространство.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от стандартизиран стоманен материал St 37, St 44 и St 52.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от товароносимостта си са с различни профили – CC80-100-120-140-160), а дебелината им е 1,5мм и 2мм.

Обличащи се тежкотоварни стелажи

 Изключително удобна тежкотоварна стелажна система, която ще отговори на нуждите на всяко складово помещение. Системата осигурява лесен достъп до продуктите. Размерът на коридорът за маневриране между стелажите е съобразен, както с размерна на мотокарите, така и с размера на самото помещение.
Стелажната система дава възможност за съхранение на различни стоки, с лесен достъп до тях, както и възможност за индивидуализиране на системата съобразено с вида, обема и теглото на товара.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)

Тежкотоварни стелажи с тесни коридори

 Изключително удобна тежкотоварна стелажна система с тесни коридори, която ще отговори на нуждите на всяко складово помещение. Системата осигурява лесен достъп до продуктите. Стелажната система дава възможност за съхранение на различни стоки, с лесен достъп до тях, както и възможност за индивидуализиране на системата съобразено с вида, обема и теглото на товара.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)

Тежкотоварни стелажи гръб в гръб

 Изключително удобна тежкотоварна стелажна система гръб в гръб, която ще отговори на нуждите на всяко складово помещение. Системата осигурява лесен достъп до продуктите. Размерът на коридорът за маневриране между стелажите е съобразен, както с размерна на мотокарите, така и с размера на самото помещение.

Стелажната система дава възможност за съхранение на различни стоки, с лесен достъп до тях, както и възможност за индивидуализиране на системата съобразено с вида, обема и теглото на товара.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)

DRIVE-IN стелажи системи

 В тази система можете да поберете максималния обем на целия магазина. Един коридор е достатъчен за маневриране на мотокар и за подреждане на продукти по рафтовете. Останалият обем може да бъде запълнен с палети. В тази система, мотокарът може да влезе в drive-in система, за да разположи палети от началото до края на системата. Така палетът, който е поставен първи ще може да бъде взет последен. Еднотипните продукти могат да бъдат разположени в шкафове на рафтовата система. Тази система е предпочитана при съхранение на продукти при производители и при съхранение на готови продукти. Тя дава възможност да се товари и разтоварва бързо. Ако искате продуктът, който е поставен първи да бъде взет първи, то коридорът за маневриране на мотокар трябва да бъде разположен в началото и в края на системата. Броя на палетите, които могат да се поставят един върху друг зависи от височината на магазина и от необходимия обхват на шкафовете.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)

Тежкотоварни конзолни стелажи

 При тази стелажна система, дълги части, профили и други могат да бъдат съхранявани, така че да позволяват товарене и разтоварване по най-удобния начин, спестявайки място. Тези системи могат да бъдат изработени едностранни или двустранни. Профилите се определят от дължината на съхранявания материал, дължина и дълбочина на системата и тежестта, с която ще бъдат натоварвани рафтовете.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)

Автоматични (AS-RS) тежкотоварни стелажни системи

 Изключително удобна тежкотоварна стелажна система, която ще отговори на нуждите на всяко складово помещение. Системата осигурява лесен достъп до продуктите. Размерът на коридорът за маневриране между стелажите е съобразен, както с размерна на мотокарите, така и с размера на самото помещение.
Стелажната система дава възможност за съхранение на различни стоки, с лесен достъп до тях, както и възможност за индивидуализиране на системата съобразено с вида, обема и теглото на товара.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)

Системи за закачалки

 Изключително удобна тежкотоварна стелажна система за закачалки, която ще отговори на нуждите на складовото помещение. Системата осигурява лесен достъп до продуктите.
Стелажната система дава възможност за съхранение на продуктите, с лесен достъп до тях, както и възможност за индивидуализиране на системата съобразено с вида, обема и теглото на товара.

Нашите тежкотоварни стелажни системи са изработени от St 37, St 44 и St 52 стандартизиран стоманен материал.
Дебелината на изработваните профили е 1,5мм, 2мм, 2,5мм и 3мм.
Дебелината плоскостите за плот е 1,2 – 1,5мм и 2мм и са изработени от DKP SHEET и поцинкован материал.
Носещите траверси са изработени от St 37 материал и в зависимост от теглото си са в различни цветове. (Дебелината им е CC80-100-120-140-160) 1,5мм и 2мм)