Тежкотоварни стелажи с тесни коридори

Rafex-M предлага тежкотоварни стелажи с тесни коридори, специално проектирани за да увеличат ефективността на складовата площ. Тежкотоварната стелажна система с тесни коридори е подходяща за складове с голяма височина и богат асортимент продукти.

Стелажната система е изградена на основата на тежкотоварни стелажи и се проектира с тесни коридори за максимално уплътняване на складовото пространство.

Тежкотоварните стелажи с тесни коридори се проектират индивидуално съобразно параметрите на товарите, характеристиките на складовото помещение и не на последно място нуждите на клиента.