Динамични ролкови тежкотоварни палетни стелажни системи

Rafex-M предлага и динамични ролкови тежкотоварни палетни стелажни системи, които са една от предпочитаните системи за съхранение на товари, необходими на големите и средните предприятия.

Най-голямото предимство на тези системи може да се приеме максималното оползотворяване на площите за складиране, както и възможността различните продукти да се разделят по категории.

Този тип стелажна система често се използва в складовите пространства на големи предприятия, в депа за строителни материали, в големи търговски центрове, в производствени съоръжения и в складовите площи на фабриките.

По този начин се осигурява възможност за придвижване и съхранение на продукцията в зоните за съхранение.

Динамичната ролкова система се проектира изцяло съобразно характеристиките на съхраняваните продукти и параметрите на складовото пространство.