Обличащи се тежкотоварни палетни стелажи

Rafex-M предлага ш. Това са съвременна тежкотоварна система за складиране на палетизирани товари. Системата съчетава класическата тежкотоварна палетна система с удобството и практичността на облицоването с панели.

Този тип складова система се проектира изцяло съобразно параметрите на товара и пространството предвидено за складова площ. Съчетаването на класическа тежкотоварна система и облицовъчни панели, дава завършено решение за напълно функциониращ склад.

Обличащата се тежкотоварна стелажната система дава възможност за съхранение на различни стоки, с лесен достъп до тях, както и възможност за индивидуализиране на системата съобразено с вида, обема и теглото на товара.