Тежкотоварни конзолни стелажи

Rafex-M предлага тежкотоварни конзолни стелажи за дългомерни материали. Конзолни стелажи са предвидени за складиране на дългомерни материали под формата на листи, тръби, профили и др.

Тежкотоварни палетни стелажи

Принципът на тежкотоварна конзолна стелажна система позволява лесно натоварване на нивата, както и лесен достъп за разтоварване. Конзолната стелажна системата е отворена в двата си края и това дава свобода при експлоатацията и.

Конзолната складова система за дългомерни материали се проектира в зависимост от материала, който ще се складира, неговата дължина и тегло, като се вземат предвид особеностите на складовото пространство и параметрите на обслужващата подемна техника.

Конзолна стелажна система може да бъде едностранна, покрай стените на склада и двустранна в централната складова площ, като осигурява двустранно обслужване.

Профилите на отделните елементи на тежкотоварна конзолна стелажна система се определят в зависимост от височината на системата, броя нива и необходима товароносимост или теглото на единица товар.

Rafex-M е един от най-добрите избори на пазара. При нас ще откриете Професионални стелажи за складовеЛекотоварни стелажи за ръчно товарими стоки и тежкотоварни стелажи за палетизирани и специализирани товариАрхивни стелажи за хранилища и администрации.