Оръжейни каси

Rafex-M предлага оръжейни каси. Нашите модули са подходящи за максимално съхранение в малки или големи хранилища на пушки, шапки и аксесоари. Различните видове пушки се съхраняват безопасно хоризонтално и вертикално.

Шкафовете могат да бъдат лесно подредени. Могат да бъдат сигурно прикрепени един към друг. Могат да бъдат надеждно закрепени към стената и пода. RAFEX предлага на вниманието на своите клиенти както оръжейни каси с надеждни и сигурни системи за заключване, така и оръжейни стелажи.

Оръжейна каса N-80.102

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1700 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 1700 mm
Цвят: RAL 1002
Цвят на вратата: RAL 6018

Оръжейна каса N-80.104

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 350 mm
Височина: 1600 mm
Цвят: RAL 1002
Цвят на вратата: RAL 6018

Оръжейна каса N-80.106

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: … mm
Дълбочина: … mm
Височина: … mm
Цвят: RAL 7035
Цвят на вратата: RAL 7001

Оръжейна каса N-80.118

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 400 mm
Височина: 1100 mm
Цвят: RAL 1002
Цвят на вратата: RAL 1002

Оръжейна каса N-80.120

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 400 mm
Височина: 1100 mm

Оръжейна каса N-80.122

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 900 mm
Дълбочина: 400 mm
Височина: 1870 mm
Цвят: RAL 7015
Цвят на вратата: RAL 7035

Оръжейна каса N-80.124

Оръжейна каса

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7015
Цвят на вратата: RAL 7035

Оръжейна каса N-80.126

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 700 mm
Височина: 2110 mm
Цвят: RAL 7035
Цвят на вратата: RAL 7035

Оръжейна каса N-80.128

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 700 mm
Височина: 2110 mm

Оръжейна каса N-80.130

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 700 mm
Височина: 2110 mm
Цвят: RAL 5015
Цвят на вратата: RAL 5015

Оръжейна каса N-80.132

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 2000 mm
Дълбочина: 400 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7035
Цвят на вратата: RAL 7035

Оръжейна каса N-80.110

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 860 mm
Дълбочина: 340 mm
Височина: 1860 mm
Цвят: RAL 6018
Цвят на вратата: RAL 1002

Оръжейна каса N-80.112

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1240 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 2200 mm
Цвят: RAL 6018
Цвят на вратата: RAL 1002

Оръжейна каса N-80.114

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 400 mm
Височина: 2200 mm
Цвят: RAL 6018
Цвят на вратата: RAL 1002

Оръжейна каса N-80.116

Оръжейни каси

Технически характеристики

Ширина: 1140 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 790 mm
Цвят: RAL 6018
Цвят на вратата: RAL 1002