Да бъдем глобална конкурентноспособна компания, чувствителна към околната среда, отворена за иновации и развитие, отговаряща на очакванията на своите клиенти, допринасяща за икономиката на страната, чрез ефективно използване на ресурсите.