Количка с чекмеджета за инструменти D-30.102

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.104

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 6 x 75 + 1 x 150 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 3000 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.106

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 2 x 150 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.108

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.110

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 5 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.112

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1200 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 100 + 1 x 180mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.114

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1300 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.116

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1030 mm
Брой чекмеджета и размер: 6 x 90 + 1 x 190 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.118

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.120

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.122

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 2 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.124

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичка и чекмедже: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.128

Технически характеристики

Ширина: 595 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 1003 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.130

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.132

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.134

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 75 + 1 x 170 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.136

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 5 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.138

Технически характеристики

Ширина: 675 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 300 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 3000 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.140

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 75 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 3000 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.142

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 800 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.144

Технически характеристики

Ширина: 725 mm
Дълбочина: 480 mm
Височина: 1170 mm
Брой чекмеджета и размер: 7 x 100 + 1 x 150 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.146

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 1100 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 2 x 205 mm
Цвят: RAL 3000 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.148

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 620 mm
Височина: 915 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.202

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратички и чекмедже: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.204

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.206

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 2 x 150 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.208

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 2 x 150 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичка и чекмедже: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.210

Технически характеристики

Ширина: 1040 mm
Дълбочина: 520 mm
Височина: 900 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 2 x 150 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и чекмедже: RAL 5010 / Lumpy Dye
Плот: 25 mm водоустойчив
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.302

Технически характеристики

Ширина: 1200 mm
Дълбочина: 570 mm
Височина: 1400 mm
Брой чекмеджета и размер: 2 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Плот: 25 mm водоустойчив
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.304

Технически характеристики

Ширина: 595 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.306

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичката и чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.308

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.310

Технически характеристики

Ширина: 900 mm
Дълбочина: 490 mm
Височина: 1525 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на заден панел: RAL 2004 / Lumpy Dye

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.312

Технически характеристики

Ширина: 900 mm
Дълбочина: 490 mm
Височина: 1525 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на заден панел: RAL 5010 / Lumpy Dye

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.314

Технически характеристики

Ширина: 1200 mm
Дълбочина: 570 mm
Височина: 1400 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджето: RAL 5015 / Lumpy Dye
Плот: 25 mm водоустойчив
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.402

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1870 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и чекмеджетата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.404

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1870 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товароносимост на рафт: 60 кг

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.502

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 570 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и чекмеджетата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка с чекмеджета за инструменти D-30.604

Технически характеристики

Ширина: 1230 mm
Дълбочина: 620 mm
Височина: 1050 mm
Брой чекмеджета и размер: 10 x 100 + 2 x 205 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на чекмеджетата: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.