Оборудване за транспорт

Rafex-M предлага оборудване за транспорт от серията търговско оборудване - вид работни маси и шкафове за инструменти. Предназначени са за оборудване на широка гама търговски обекти.

Оборудване за транспорт K-60.102

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 1120 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.104

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 1120 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 3000

Оборудване за транспорт K-60.106

Технически характеристики

Ширина: 800 mm
Дълбочина: 1200 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 3000

Оборудване за транспорт K-60.108

Технически характеристики

Ширина: 800 mm
Дълбочина: 1200 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.110

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 1000 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.112

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 800 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 3000

Оборудване за транспорт K-60.114

Технически характеристики

Ширина: 455 mm
Дълбочина: 745 mm
Височина: 900 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.116

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1170 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.117

Технически характеристики

Ширина: 500 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1170 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.118

Технически характеристики

Ширина: 400 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1170 mm
Цвят: RAL 7001

Оборудване за транспорт K-60.120

Технически характеристики

Ширина: 530 mm
Височина: 1100 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.122

Технически характеристики

Ширина: 850 mm
Височина: 1100 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.128

Технически характеристики

Ширина: 530 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1380 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.130

Технически характеристики

Ширина: 510 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 1380 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.132

Технически характеристики

Ширина: 795 mm
Дълбочина: 260 mm
Височина: 1200 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.134

Технически характеристики

Ширина: 530 mm
Дълбочина: 260 mm
Височина: 1200 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.140

Технически характеристики

Ширина: 560 mm
Дълбочина: 950 mm
Височина: 540 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.144

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Височина: 1650 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.146

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Височина: 1650 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.150

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 1100 mm
Височина: 1000 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.152

Технически характеристики

Ширина: 800 mm
Дълбочина: 1000 mm
Височина: 600 mm
Цвят: RAL 5010

Оборудване за транспорт K-60.160

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 900 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.162

Технически характеристики

Ширина: 1060 mm
Дълбочина: 790 mm
Височина: 920 mm
Цвят: RAL 5015

Оборудване за транспорт K-60.180

Технически характеристики

Ширина: 380 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1530 mm
Цвят: RAL 5010