Количка D-30.102

Технически характеристики

Ширина: 500 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1250 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка O-85.104

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1250 mm
Брой чекмеджета и размер:  x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка O-85.116

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка O-85.118

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Количка O-85.124

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка O-85.126

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка O-85.128

Технически характеристики

Ширина: 1050 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка O-85.130

Технически характеристики

Ширина: 1050 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка O-85.132

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1500 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye

Количка O-85.164

Технически характеристики

Ширина: 732 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка O-85.166

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035/ Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Количка O-85.130

Технически характеристики

Ширина: 1050 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.