Операторски пултове

Rafex-M предлага операторски пултове от серията търговско оборудване - вид работни маси и шкафове за инструменти. Предназначени са за оборудване на широка гама обекти.

Операторски пулт O-85.102

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 500 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1250 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.104

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1250 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.116

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.118

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.124

Операторски пулт

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.126

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.128

Операторски пулт

Технически характеристики

Ширина: 1050 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.130

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 1050 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1720 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 115 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.132

Операторски пулт

Технически характеристики

Ширина: 700 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1500 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye

Операторски пулт O-85.164

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 732 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Операторски пулт O-85.166

Операторски пултове

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035/ Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.