Шкаф за патронник

Rafex-M предлага шкаф за патронник от серията търговско оборудване - вид работни маси и шкафове за инструменти. Предназначени са за оборудване на широка гама търговски обекти.

Шкаф за патронник E-35.102

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015/ Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за патронник E-35.104

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 720 mm
Дълбочина: 700 mm
Височина на масата: 1500 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Капацитет за носене на рафт: 95 kg.

Шкаф за патронник E-35.106

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 720 mm
Дълбочина: 725 mm
Височина: 1200 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за патронник E-35.108

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 900 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина на масата: 2000 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.112

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 720 mm
Дълбочина: 725 mm
Височина: 1200 mm
Брой чекмеджета и размер: 2 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за патронник E-35.130

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 900 mm
Дълбочина: 640 mm
Височина на масата: 1690 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.132

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 900 mm
Дълбочина: 640 mm
Височина: 1690 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.140

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина на масата: 1333 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Шкаф за патронник E-35.142

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина на масата: 1430 mm
Брой чекмеджета и размер: 5 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Шкаф за патронник E-35.144

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 615 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина на масата: 1330 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратичките и плота: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Шкаф за патронник E-35.146

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина на масата: 1050 mm
Цвят: RAL 5010/ Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.148

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина на масата: 1050 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.150

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 1300 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина на масата: 900 mm
Цвят: RAL 6018 / Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.160

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина на масата: 430 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за патронник E-35.162

Шкаф за патронник

Технически характеристики

Ширина: 600 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина на масата: 430 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye