Пластмасови щайги конусовидни

Rafex-M предлага серията пластмасови щайги конусовидни , предлага комбинация от класическа пластмасова щайга с възможността за оптимално складиране и транспортиране.

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4620 K

Пластмасови щайги конусовидни

 

Код:  KNK 4620 K
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
200
Вътрешни размери
365
570
190

Пакет количество: 1 брой

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4625 K

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4625 K
Код: KNK 4625 K
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
250
Вътрешни размери
365
570
240

Пакет количество: 1 брой

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4630 K

Пластмасови щайги конусовидни
Код: KNK 4630 K
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
300
Вътрешни размери
365
570
290

Пакет количество: 1 брой в кашон

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4636 K

Пластмасови щайги конусовидни
Код: KNK 4636 K
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
360
Вътрешни размери
365
570
350

Пакет количество: 1 брой

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4642 K

Пластмасови щайги конусовидни
Код: KNK 4642 K
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери
365
570
410

Пакет количество: 1 брой

ПЛЪТНА ЩАЙГА KNK 4650 K

Пластмасови щайги конусовидни
Код: KNK 4650 K
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
500
Вътрешни размери
365
570
490

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4620 AK

Пластмасови щайги конусовидни
Код: KNK 4620 AK
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
200
Вътрешни размери
365
570
190

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4625 AK

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4625 AK
Код: KNK 4625 AK
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
250
Вътрешни размери
365
570
240

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4630 AK

Пластмасови щайги плътни
Код: KNK 4630 AK
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
300
Вътрешни размери
365
570
290

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4636 AK

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4636 AK
Код: KNK 4636 AK
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
360
Вътрешни размери
365
570
350

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4642 AK

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4642 AK
Код: KNK 4642 AK
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери
365
570
410

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4650 AK

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4650 AK
Код: KNK 4650 AK
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
500
Вътрешни размери
365
570
490

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4620 D

Пластмасови щайги плътни
Код: KNK 4620 D
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
200
Вътрешни размери
365
570
190

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4625 D

Пластмасови щайги плътни
Код: KNK 4625 D
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
250
Вътрешни размери
365
570
240

Пакет количество: 1 броя

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4630 D

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4630 D
Код: KNK 4630 D
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
300
Вътрешни размери
365
570
290

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4636 D

Пластмасови щайги плътни
Код: KNK 4636 D
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
360
Вътрешни размери
365
570
350

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4642 D

Пластмасови щайги плътни
Код: KNK 4642 D
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери
365
570
410

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4650 D

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА KNK 4650 D
Код: KNK 4650 D
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
500
Вътрешни размери
365
570
490

Пакет количество: 1 брой