Пластмасови щайги плътни с отвор

Rafex-M предлага серията пластмасови щайги плътни с отвор , предлага широка гама класически плътни щайги с различни размери и отвор по късата или дългата страна, осигуряващ лесен достъп до продуктите и отговарящ на специфичните нужди на различните производства.

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 15 AV

Пластмасови щайги плътни с нестандартен размер

 

КОД: SPK 15 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
260
510
165
Вътрешни размери
227
475
150

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 18 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 18 AV

 

КОД: SPK 18 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
260
510
180
Вътрешни размери
227
475
165

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 20 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 20 AV

 

КОД: SPK 20 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
260
510
225
Вътрешни размери
227
475
210

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 27 AV

Пластмасови щайги плътни с нестандартен размер

 

КОД: SPK 27 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
260
510
235
Вътрешни размери
227
475
220

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 27 AV2

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ ОТВОРЕНА SPK 27 AV2

 

КОД: SPK 27 AV2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
260
510
235
Вътрешни размери
227
475
220

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 3017-1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 3017-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
198
298
200
Вътрешни размери
168
268
188

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 3220 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 3220 AV

 

КОД: SPK 3220 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
200
300
200
Вътрешни размери
165
265
185

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4022-1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 4022-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
296
396
226
Вътрешни размери
268
368
224

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4028-1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: CMB 4028-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
296
396
288
Вътрешни размери
268
368
286

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4032-1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: CMB 4032-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
296
396
320
Вътрешни размери
268
368
310

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4322 AV

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 4322 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
235
Вътрешни размери
265
365
222

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4329 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4329 AV

 

КОД: SPK 4329 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
290
Вътрешни размери
265
365
280

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4329 AV2

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4329 AV2

 

КОД: SPK 4329 AV2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
290
Вътрешни размери
265
365
280

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4622 AV

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 4622 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
230
Вътрешни размери
362
562
215

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4628 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4628 AV

 

КОД: SPK 4628 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
290
Вътрешни размери
365
565
280

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4628 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4628 AV2

 

КОД: SPK 4628 AV2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
290
Вътрешни размери
365
565
280

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4632 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4632 AV

 

КОД: SPK 4632 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
330
Вътрешни размери
365
565
320

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4632 AV1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 4632 AV1 
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
330
Вътрешни размери
365
565
320

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4632 AV2

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 4632 AV2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
330
Вътрешни размери
365
565
320

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4632 AV3

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4632 AV3

 

КОД: SPK 4632 AV3
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
330
Вътрешни размери
365
565
320

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4642 AV

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 4642 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
435
Вътрешни размери
365
565
420

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4642 AV2

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4642 AV2

 

КОД: SPK 4642 AV2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
435
Вътрешни размери
365
565
420

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4650 AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 4650 AV

 

КОД: SPK 4650 AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
510
Вътрешни размери
365
565
500

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6022-1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 6022-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
396
596
228
Вътрешни размери
368
568
226

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6028-1

Пластмасови щайги плътни с отвор

 

КОД: SPK 6028-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
396
596
288
Вътрешни размери
368
568
286

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6034-1

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6034-1

 

КОД: SPK 6034-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
396
596
338
Вътрешни размери
368
568
336

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6044-1

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6044-1

 

КОД: SPK 6044-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
396
596
448
Вътрешни размери
368
568
446

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6044-2

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА-КУТИЯ С ОТВОР SPK 6044-2

 

КОД: SPK 6044-2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
396
596
448
Вътрешни размери
368
568
446

Количество на пакета: 1 брой