Пластмасови щайги плътни с промишлен размер

Rafex-M предлага пластмасови щайги плътни с промишлен размер , предлага модели с промишлени размери за нуждите на различни складови обекти, както и специализирани производства.

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8011

Пластмасови щайги плътни с промишлен размер
КОД: SPK 8011
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
118
Вътрешни размери
368
768
116

Пакет количество: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8017

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8017
КОД: SPK 8017
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
168
Вътрешни размери
368
768
166

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8022

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8022
КОД: SPK 8022
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
228
Вътрешни размери
368
768
226

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8034

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8034
КОД: SPK 8034
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
338
Вътрешни размери
368
768
336

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8044

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА SPK 8044
КОД: SPK 8034
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
448
Вътрешни размери
368
768
446

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8034-1

Пластмасови щайги плътни с промишлен размер
КОД: SPK 8034-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
338
Вътрешни размери
368
768
336

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8034-2

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8034-2
КОД: SPK 8034-2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
338
Вътрешни размери
368
768
336

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8044-1

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8044-1
КОД: SPK 8044-1
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
398
798
448
Вътрешни размери
368
768
446

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8611

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8611
КОД: SPK 8611
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
119
Вътрешни размери
562
756
108

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8616

Пластмасови щайги плътни с промишлен размер
КОД: SPK 8616
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
167
Вътрешни размери
562
756
155

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8622

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8622
КОД: SPK 8622
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
229
Вътрешни размери
562
756
217

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8633

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8633
КОД: SPK 8633
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
339
Вътрешни размери
562
756
327

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА SPK 8644

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА ПЛЪТНА
КОД: SPK 8644
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
449
Вътрешни размери
562
756
437

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8633AV

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8633AV
КОД: SPK 8633AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
339
Вътрешни размери
562
756
327

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8633AV2

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8633AV2
КОД: SPK 8633AV2
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
339
Вътрешни размери
562
756
327

Количество на пакета: 1 брой

ПЛАСТМАСОВА ЩАЙГА С ОТВОР SPK 8644AV

Пластмасови щайги плътни с промишлен размер
КОД: SPK 8644AV
Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
598
798
449
Вътрешни размери
562
756
437

Количество на пакета: 1 брой