Картотеки

Rafex-M предлага картотеки различни размери. Предлаганите картотеки са изработени здрава метална конструкция с дебелина на ламарината 0,7 мм.

Картотека 001

Картотека 002

Картотека 003

Картотека 004