Стелажни системи за търговско и складово оборудване

Rafex-М проектира стелажни системи за търговско и складово оборудване, доставя и монтира стелажи за магазини, търговско оборудване, и стелажи за складове.

Оборудване за магазини

Островен стелаж за оборудване на търговски обекти

Оборудване за складове

Нисък тежкотоварен стелаж за оборудване на складове

Работни маси и шкафове за инструменти

Метални шкафове

Пластмасови кутии и щендери

Ограничителни пилони и бариери

Информационни системи

Търговско оборудване

Rafex-М цели да бъде компания, открита за иновациив търговско и складово оборудване, които ще увеличат нейната конкурентна сила в сектораза стелажи за магазини и стежажи за складове. Не се отказва от целта си за качество на стелажите и стелажните системи за складове и магазини.

Складово оборудване

Организирането и управлението на складовете може да се реализира по най-ефективния начин благодарение на складовите тежкотоварни палетни стелажи, складовите стелажи за леки и средни товари и складовите архивни стелажи, които предлага Rafex-M. Използването на складово оборудване е изключително важно за организирането на стоките, контрола на наличностите, намаляване на разходите за съхранение и повишаване на ефективността на складовата площ.