Пластмасови щайги

Рафекс-м редлага пластмасови щайги. Предлаганите щайги са изработени качествени материали.

SPK 2111

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
150
200
120
Вътрешни размери
120
170
110

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 3211

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
200
300
120
Вътрешни размери
162
265
110

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 3220

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
200
300
200
Вътрешни размери
165
265
180

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 3220 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
200
300
200
Вътрешни размери
165
265
180

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4311

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
117
Вътрешни размери
262
362
115

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4316

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
174
Вътрешни размери
262
362
167

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4322

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
220
Вътрешни размери
262
362
215

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4322 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
220
Вътрешни размери
262
362
215

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4329

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
290
Вътрешни размери
262
362
275

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4632

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
320
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4632 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
320
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4329 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
300
400
290
Вътрешни размери
262
362
275

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4642

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4628

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
290
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4642 AV 2

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4642 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 4628 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
290
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 270 K

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
355
415
195
Вътрешни размери
325
385
175

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 15 K

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
256
505
165
Вътрешни размери
216
470
148

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 18 K

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
295
505
180
Вътрешни размери
260
460
160

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 18 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
295
505
180
Вътрешни размери
260
470
160

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 20 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
256
505
221
Вътрешни размери
225
475
205

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 27 K

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
295
505
235
Вътрешни размери
260
470
215

Пакет количество: 1 броя в кашон

SPK 27 AV

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
295
505
235
Вътрешни размери
260
470
215

Пакет количество: 1 броя в кашон

KOPS 28

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
410
565
280
Вътрешни размери
380
535
260

Пакет количество: 1 броя в кашон

KOPS 38

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
410
565
370
Вътрешни размери
380
530
350

Пакет количество: 1 броя в кашон

KOPS 2000 K

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
610
810
480
Вътрешни размери
565
770
440

Пакет количество: 1 броя в кашон

KOPS 2000 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
610
810
480
Вътрешни размери
565
770
445

Пакет количество: 1 броя в кашон

KONTEK 2500

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
430
1010
600
Вътрешни размери
390
945
535

Пакет количество: 1 броя в кашон

KOD 2501 K

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
505
705
460
Вътрешни размери
470
665
450

Пакет количество: 1 броя в кашон

KOD 2501 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
505
705
460
Вътрешни размери
470
665
450

Пакет количество: 1 броя в кашон

TEKNE 2700

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
640
1040
670
Вътрешни размери
590
930
515

Пакет количество: 1 броя в кашон

TEKNE 5500

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
800
1200
800
Вътрешни размери
740
1120
650

Пакет количество: 1 броя в кашон

TEKNE 6600

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
100
1200
760
Вътрешни размери
920
1110
610

Пакет количество: 1 броя в кашон

4363

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
430
630
210
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

6383

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
620
820
210
Вътрешни размери

Пакет количество: 1 броя в кашон

STK 82 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
420
Вътрешни размери
370
570
400

Пакет количество: 1 броя в кашон

STK 18 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
100
Вътрешни размери
370
570
90

Пакет количество: 1 броя в кашон

STK 29 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
400
600
150
Вътрешни размери
370
570
135

Пакет количество: 1 броя в кашон

EKKA 80

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
425
655
390
Вътрешни размери
395
635
380

Пакет количество: 1 броя в кашон

G 55 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
420
620
260
Вътрешни размери
385
590
24

Пакет количество: 1 броя в кашон

GK 380 A

Широчина (мм)
Дължина (мм)
Височина (мм)
Външни размери
415
615
175
Вътрешни размери
380
580
160

Пакет количество: 1 броя в кашон