Шкафове за инструменти

Rafex-M предлага шкафове за инструменти,  изработени от висококачествени материали, идеални за съхранение на инструментите, от които вашите служители ще се нуждаят по време на работа.

Шкафовете с чекмеджета за инструменти, които можете да намерите в сайта на RAFEX-M, са идеални за работни места, където използването на инструменти е интензивно, за да се осигури необходимия ред в работната среда.

Шкаф за инструменти F-40.102

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.104

Технически характеристики

Ширина: 1200 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 6 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.106

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.108

Технически характеристики

Ширина: 1200 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 6 x 100 + 2 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5010 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.110

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5010 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 35 kg.

Шкаф за инструменти F-40.152

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 125 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.154

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 1003 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.156

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.170

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1800 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7001 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.172

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1600 mm
Цвят: RAL 5018 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5018 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.174

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1400 mm
Цвят: RAL 1003 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7035 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.176

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1200 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.178

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1000 mm
Цвят: RAL 5010 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5010 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.180

Технически характеристики

Ширина: 732 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1200 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.182

Технически характеристики

Ширина: 732 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 1200 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 + 1 x 205 mm
Цвят: RAL 5015 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.202

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.204

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 550 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 3 x 100 + 2 x 205 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.252

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 125 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5010 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-40.302

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 3000 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.306

Технически характеристики

Ширина: 1500 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 5015 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-40.304

Технически характеристики

Ширина: 800 mm
Дълбочина: 450 mm
Височина: 1500 mm
Брой чекмеджета и размер: 1 x 100 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 1003 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 45 kg.

Шкаф за инструменти F-40.402

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 2000 mm
Брой чекмеджета и размер: 2 x 100 mm
Цвят: RAL 7001 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7001 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-42.102

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 2200 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7001 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-42.104

Технически характеристики

Ширина: 1000 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 2000 mm
Цвят: RAL 1003 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 1003 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-45.102

Технически характеристики

Ширина: 1180 mm
Дълбочина: 640 mm
Височина: 1960 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7035 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-45.104

Технически характеристики

Ширина: 575 mm
Дълбочина: 500 mm
Височина: 2130 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7035 / Lumpy Dye

Шкаф за инструменти F-48.102

Технически характеристики

Ширина: 800 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1325 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 305 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.

Шкаф за инструменти F-48.104

Технически характеристики

Ширина: 440 mm
Дълбочина: 600 mm
Височина: 1325 mm
Брой чекмеджета и размер: 4 x 305 mm
Цвят: RAL 7035 / Lumpy Dye
Цвят на вратата: RAL 7035 / Lumpy Dye
Товаримост на чекмеджетата: 40 kg.